Training preventie medewerker

Per 1 juli 2005 is de Arbowet ingrijpend gewijzigd. Iedere organisatie met meer dan 15 medewerkers moet verplicht een preventiemedewerker in huis hebben.

 1. De taken van de preventie medewerker zijn onder andere:
 2. Het adviseren aan de werkgever en de ondernemingsraad met betrekking tot de arbeidsomstandigheden
 3. Het optreden als intermediair tussen de eigen organisatie en externe deskundigen
 4. Het coördineren van de beleidsvoeringactiviteiten (zoals de fysieke belasting) binnen de organisatie
 5. Het bewaken van de uitvoering van het vastgestelde beleid
 6. Het fungeren als centraal meldpunt voor ongevallen, bijna ongevallen, onveilige situaties
 7. Het fungeren als vraagbaak op het gebied van arbeidsomstandigheden
 8. Het verzorgen van externe contacten

Pré-fysiek geeft de preventie medewerker handvaten om een preventief beleid ten aanzien van de fysieke belasting op te zetten.

Belangrijke items hierbij zijn:

 • Inventariseren van risico's en knelpunten op het gebied van fysieke belasting
 • Signaleren van dreigende (fysieke) overbelasting
 • Signaleren van voorbodes van klachten
 • Aanleren van de basisvaardigheden in veilig lichaamsgebruik
 • Wat te doen bij blessures
 • Welke vervolgstappen bij klachten en blessures
 • Uitvoeren van een korte werkplekanalyse