Onderzoek bij fysieke klachten

Wanneer uw werknemers klachten hebben van het bewegingsapparaat, kan Pré-fysiek een uitgebreide anamnese afnemen om het klachtenpatroon te analyseren. Hierbij wordt de aard van de blessure, het verloop en de prognose bekeken. Vervolgens stellen wij een advies op waarbij de eventueel benutbare mogelijk heden (of alternatieve werkzaamheden) van de werk nemer worden aangegeven.