Training op werkvloer/werkplek

Individuele training met praktische tips op de werkplek of werkvloer om de fysieke belasting (piek en statisch) zo laag mogelijk te maken en te houden. Probleemsituaties worden nagebootst en besproken. Tevens wordt de werknemers aangeleerd hoe zij hun werkplek veilig en verantwoord kunnen inrichten en gebruiken.