Advies over werkplekaanpassing

Bij de intake die vooraf gaat aan de begeleiding komen de werktaken en de werkplek zelf uitgebreid aan de orde. Om een goede reintegratie te werkstelligen is het belangrijk dat de werkplek correct is ingesteld. Met de arbo-normen als uitgangspunt wordt gekeken of de werkplek ergonomisch verantwoord is ingesteld voor de persoon. Vervolgens wordt bekeken wat de nodige aanpassingen zouden kunnen zijn. Dit kan betekenen dat de werkplek anders wordt ingedeeld of dat er andere hulpmiddelen nodig zijn. Hulpmiddelen als een bureaustoel, documenthouder, muis en andere. Maar ook een productie stoel, het aanpassen van de werkhoogte bij een werkbank, advies voor soepeler wielen onder een kar of het aanpassen van een aankleedcommode in de kinder opvang. Adviezen over ergonomische aanpassing van de werkplek, voorafgegaan door een diepgaande risicoanalyse. Bij deze analyse maken wij gebruik van verschillende onderzoeksmethodes. Pré-fysiek kan deze werkplekanalyse combineren met een training voor de werknemer waarbij wordt uitgelegd hoe deze de werkplek verantwoord kan gebruiken.