Advies over werkplek gebruik

Een goed ingestelde werkplek geeft niet direct de garantie op goed gebruik ervan. Naast een ergonomisch verantwoorde werkplek is het belangrijk hoe met de werkplek en de werkzaamheden wordt omgegaan. Tijdens een (individuele) training wordt de werkhouding getraind. Hierin worden verschillende zithoudingen doorgenomen net als de staande werkhouding. Door het veelvuldig afwisselen van houding wordt de fysieke belasting vermindert. Naast de houding en gebruik van de werkplek, wordt aandacht besteed aan het werkgedrag. Het invoeren van micropauzes bijvoorbeeld is van groot belang om actie en rust af te wisselen. Tijdens deze (kortdurende) rustperiode krijgt het lichaam de kans te herstellen. 

Naast de micropauzes zijn de macropauzes ook zeer belangrijk. Aangeraden wordt tijdens de lunchpauze te gaan wandelen. Het zogenaamde "lunchwandelen".