Begeleiding reïntegratieproces

Na een uitgebreid onderzoek begeleidt Pré-fysiek medewerkers met fysieke klachten onder meer door een training van veilig lichaamsgebruik om de blessure te kunnen laten herstellen. Om het herstelproces te bespoedigen maken wij hierbij zonodig gebruik van beschermende hulpmiddelen. Tijdens de begeleiding wordt tevens de werkplek bekeken en trainen wij de medewerkers in het arbotechnisch verantwoord omgaan met de werkplek en het werkproces zelf.

Daarnaast zal met de directe leidinggevenden de reïntegratie en de opbouw van de werkzaamheden (benutbare mogelijkheden) worden doorgenomen.