Pre-Fysiek in huis

Medewerkers met (beginnende) klachten van het bewegingsapparaat krijgen advies over te nemen stappen, zoals: bezoek aan de huisarts, aanschaf van een beschermend hulpmiddel, analyseren van de werkplek, werkplektraining, begeleiding enzovoorts. Pré-fysiek zal de voorgestelde acties terugkoppelen naar de afdelingsmanager(s), P&O en indien nodig e.e.a. bespreken met de bedrijfsarts.